Duben 2018

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISU DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

25. dubna 2018 v 23:03
K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ BYLY PŘIJATY DĚTI POD NÍŽE UVEDENÝMI KÓDY:
2018/2019/01
2018/2019/02
2018/2019/03

VYJLÁŠENÍ VOLNÉHO DNE - 30. 4. 2018

25. dubna 2018 v 22:59
ZE ZÁVAŽNÝCH PROVOZNÍCH DŮVODŮ VYHLÁSILA ŘEDITELKA ŠKOLY
NA PONDĚLÍ 30. DUBNA 2018
PRO VŠECHNY ŽÁKY ŠKOLY ŘEDITELSKÉ VOLNO
Z důvodu nezájmu zákonných zástupců je uzavřena v tento den i školní družina.
Provoz školy bude opět zahájen v pondělí 2. 5. 2018.

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ SŠ

25. dubna 2018 v 22:57
Ředitelka Základní školy a Praktické školy, Český Brod, Žitomířská 1359
vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ke studiu STŘEDNÍ ŠKOLY pro školní rok 2018/2019

OBORY STUDIA:
- PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ
obor vzdělávání denního studia: 78-62-C/01 - Praktická škola jednoletá
- PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ
obor vzdělávání denního studia: 78-62-C/02 - Praktická škola dvouletá

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY PRO 2. KOLO - 10. KVĚTEN 2018

Počet volných míst pro 2. kolo:
  • PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ - 3 VOLNÁ MÍSTA
  • PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ - 4 VOLNÁ MÍSTA
Přijímáni mohou být žáci se zdravotním postižením s ukončenou povinnou školní docházkou se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, žáci s autismem
- přijímáni mohou být i žáci končící školní docházku v nižších ročnících

NABÍZÍME:
  • Bezbariérovou školu vybavenou řemeslnickými dílnami, keramickou dílnou, počítačovou učebnou, tělocvičnou, stimulační a relaxační místností (Snoezelen), školním hřištěm se zahradou, pozemkem a skleníkem pro pěstitelství.
  • Speciálně pedagogickou péči, podpůrná opatření jsou u nás samozřejmostí, vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, podporu vzdělávání žáků asistentem pedagoga ve třídě
  • Řadu mimotřídních a mimoškolních aktivit

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - SŠ - 1. KOLO

25. dubna 2018 v 22:54
Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

seznam přijatých uchazečů do Praktické školy jednoleté -78-62-C/01
0104/2018/ZSZKO

Přijatý uchazeč (zákonný zastupce uchazeče) je povinen doručit na adresu školy vyplněný zápisový lístek nejpozději do 10 dnů od oznámení výsledků přijímacího řízení.