Únor 2018

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ SŠ pro školní rok 2018/2019 - PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ A PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

1. února 2018 v 13:10
VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍ ŠKOLY - PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ, PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ
1.KOLO

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359
přijímá pro školní rok 2018/2019 do střední školy absolventy
- základních škol
- základních škol praktických
- základních škol speciálních
- jiných středních škol - praktických škol jednoletých, praktických škol dvouletých
- zájemce o studium odjinud do 26 let

ke studiu STŘEDNÍ ŠKOLY

1. - PRAKTICKÉ ŠKOLY JEDNOLETÉ -
obor vzdělávání denního studia: 78-62-C/01 Praktická škola JEDNOLETÁ
- obor je určen pro uchazeče s těžkým mentálním postižením
- žák TMP a STMP se souběžným postižením více vadami
- žák s těžkým mentálním postižením

2. - PRAKTICKÉ ŠKOLY DVOULETÉ -
obor vzdělávání denního studia: 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá
- obor je určen pro uchazeče s mentálním postižením
- žák s LMP a souběžným postižením více vadami
- žák se středně těžkým mentálním postižením


Ke studiu obou obrů střední školy mohou být přijímáni i žáci končící školní docházku v nižších ročnících s ukončenou povinnou školní docházkou

CO NABÍZÍME:
- bezbariérová škola je vybavena řemeslnickými dílnami, keramickou dílnou, počítačovou učebnou, tělocvičnou, stimulační a relaxační místností (Snoezelen), školním hřištěm se zahradou, pozemkem pro pěstitelství se skleníkem

- po ukončení studia mohou žáci najít uplatnění v sociálních a stravovacích službách, ve zdravotnictví, v zemědělství, chráněných dílnách a pracovištích

- do školy je velmi dobrá dostupnost vlakem (směr Kolín, Praha), autobusy PID - zastávka autobusu přímo u školy

- v přihlášce žádáme o uvedení adresy zákonného zástupce pro doručování písemností z přijímacího řízení
- termín 1. kola přijímacího řízení je stanoven v souladu s platnými předpisy na 24. dubna 2018
Z rozhodnutí ředitelky školy se přijímací zkoušky
N E K O N A J Í
- Pořadí uchazečů, (přehled přijatých a nepřijatých) bude zveřejněno na webových stránkách školy a na úřední desce v budově školy po stanoveném termínu příslušného kola přijímacího řízení, tj. po 24. dubna 2018
Tyto informace jsou zveřejňovány pod registračními čísly. Registrační číslo bude uvedeno v oznámení o obdržení přihlášky, které škola zasílá po uzavření přihlášek pro 1. kolo, tj. po 1. březnu 2017.
Žáci se budou posuzovat individuálně, zákonný zástupce škole předá lékařské doporučení a doporučení pedagogicko psychologického poradenského zařízení.
PŘIHLÁŠKY PRO 1. KOLO UCHAZEČI DORUČÍ NA POŠTOVNÍ ADRESU ŠKOLY NEJPOZDĚJI DO 28. 2. 2018.

Více informací získáte na:
tel. 321 622 300, zsaprsceskybrod@seznam.cz