Červen 2015

Oznámení o uzavření školní jídelny

9. června 2015 v 23:12
Z důvodu rekonstrukce kuchyně bude školní jídelna mimo provoz od 15. června 2015 do 15. září 2015. Náhradní stravování v tomto období není zajištěno.

3. kolo přijímacího řízení do SŠ-do 30. 6. 2015

9. června 2015 v 8:00
Ředitelka Základní školy a Praktické školy, Český Brod, Žitomířská 1359
vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení
ke studiu STŘEDNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015/2016
PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ
obor vzdělávání denního studia: 78-62-C/02 - Praktická škola dvouletá
TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY PRO 3. KOLO - 30. červen 2015
Počet volných míst pro 3. kolo - 2 VOLNÁ MÍSTA
Přijímáni mohou být žáci se zdravotním postižením s ukončenou povinnou školní docházkou ze
- základních škol praktických
- základních škol speciálních
- přijímáni mohou být i žáci končící školní docházku v nižších ročnících

Bezbariérová škola je vybavena řemeslnickými dílnami, keramickou dílnou, počítačovou učebnou, tělocvičnou, stimulační a relaxační místností (Snoezelen), školním hřištěm se zahradou, pozemkem a skleníkem pro pěstitelství

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do střední školy

7. června 2015 v 22:20

Výsledky přijímacího řízení do SŠ

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení do střední školy PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ
DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ
Uchazeči jsou uvedeni pod číselnými kódy, které mají přidělené ředitelstvím školy a obdrželi je dopisem o průběhu přijímacího řízení zaslaným na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu
VOLNÁ MÍSTA PRO 2. KOLO - 3
PŘIJATÍ ŽÁCI - 1
0206/2015/ZSZKO

NEPŘIJATÍ ŽÁCI - 0
Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání - lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.
U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech odevzdat za uchazeče zápisový lístek ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ASISTENT/KA, UČITEL/KA

7. června 2015 v 22:18
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA, ČESKÝ BROD, ŽITOMÍŘSKÁ 1359
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO
  • PEDAGOGICKÉHO ASISTENTA/ASISTENTKU KE ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉMU DÍTĚTI
  • UČITELE VE SPECIÁLNÍ ŠKOLE

Požadavky:
- asistent/ka pedagoga - vzdělání (SŠ) + kurz pro asistenty pedagoga, popř. SŠ/VŠ pedagogické vzd.
- učitel/ka ve speciální škole - vzdělaní - VŠ - Mgr. Speciální pedagogika - učitelství

Dále požadujeme:
- zájem o práci s dětmi se zdravotním postižením
- zdravotní způsobilost
- morální a osobnostní předpoklady
- další odborné specializace - práce s IT technologiemi, ruční práce - šití, keramika, další ruční a dílenské práce, pěstitelství, sport
- komunikativnost, schopnost práce v kolektivu, loajalita
Vítaná je pedagogická praxe nebo jiná zkušenost s prací se zdravotně postiženými a znevýhodněnými dětmi
Nabídky se strukturovaným životopisem, kontaktními údaji a krátkým motivačním dopisem zasílejte nejpozději do 14. 6. 2015 na zsaprsceskybrod@seznam.cz