Duben 2015

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO SŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

22. dubna 2015 v 11:00

Výsledky přijímacího řízení do SŠ

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení do střední školy PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ
DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ
Uchazeči jsou uvedeni pod číselnými kódy, které mají přidělené ředitelstvím školy a obdrželi je dopisem o průběhu přijímacího řízení zaslaným na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu
VOLNÁ MÍSTA PRO 1. KOLO - 5
PŘIJATÍ ŽÁCI - 2
0084/2015/ZSZKO
0083/2015/ZSZKO
NEPŘIJATÍ ŽÁCI - 0
Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání - lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.
U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech odevzdat za uchazeče zápisový lístek ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Vysadíme si les

7. dubna 2015 v 19:38

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO SŠ - PRAKTICKÉ ŠKOLY DVOULETÉ

7. dubna 2015 v 11:44
Ředitelka Základní školy a Praktické školy, Český Brod, Žitomířská 1359
vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení
ke studiu STŘEDNÍ ŠKOLY pro školní rok 2015/2016
PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ
obor vzdělávání denního studia: 78-62-C/02 - Praktická škola dvouletá
TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY PRO 2. KOLO - 25. KVĚTEN 2015
Počet volných míst pro 2. kolo - 3 VOLNÁ MÍSTA
Přijímáni mohou být žáci se zdravotním postižením s ukončenou povinnou školní docházkou ze
- základních škol praktických
- základních škol speciálních
- přijímáni mohou být i žáci končící školní docházku v nižších ročnících

Bezbariérová škola je vybavena řemeslnickými dílnami, keramickou dílnou, počítačovou učebnou, tělocvičnou, stimulační a relaxační místností (Snoezelen), školním hřištěm se zahradou, pozemkem a skleníkem pro pěstitelství