Únor 2015

UČITEL, PEDAGOGICKÝ ASISTENT

21. února 2015 v 14:04
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA, ČESKÝ BROD, ŽITOMÍŘSKÁ 1359
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO
  • PEDAGOGICKÉHO ASISTENTA/ASISTENTKU KE ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉMU DÍTĚTI
  • UČITELE - SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA
Požadavky:
- asistent/ka pedagoga - vzdělání (SŠ) + kurz pro asistenty pedagoga, popř. SŠ/VŠ pedagogické vzd.
- učitel/ka - vzdělaní - VŠ - Mgr. Speciální pedagogika - učitelství

Dále požadujeme:
- zájem o práci s dětmi se zdravotním postižením
- zdravotní způsobilost
- morální a osobnostní předpoklady
- další odborné specializace - práce s IT technologiemi ve výuce, ruční práce - šití, keramika, další ruční práce, pěstitelství, sport
- komunikativnost, schopnost práce v kolektivu, loajalita
Vítaná je pedagogická praxe nebo jiná zkušenost s prací se zdravotně postiženými a znevýhodněnými dětmi
Nabídky se strukturovaným životopisem, kontaktními údaji a krátkým motivačním dopisem zasílejte nejpozději do 20. 3. 2015 na zsaprsceskybrod@seznam.cz

15. 3. 2015 - Poslední termín 1. kola přijímacího řízení do praktické školy dvouleté

21. února 2015 v 14:02
VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍ ŠKOLY - 1. KOLO
Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359
přijímá pro školní rok 2015/2016 do střední školy absolventy
- základních škol
- základních škol praktických
- základních škol speciálních

ke studiu STŘEDNÍ ŠKOLY - Praktické školy dvouleté
obor vzdělávání denního studia: 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

- přijímáni mohou být i žáci končící školní docházku v nižších ročnících s ukončenou povinnou školní docházkou

- bezbariérová škola je vybavena řemeslnickými dílnami, keramickou dílnou, počítačovou učebnou, tělocvičnou, stimulační a relaxační místností (Snoezelen), školním hřištěm se zahradou, pozemkem pro pěstitelství se skleníkem

- po ukončení studia mohou žáci najít uplatnění v sociálních a stravovacích službách, ve zdravotnictví, v zemědělství

- do školy je velmi dobrá dostupnost vlakem (směr Kolín, Praha), autobusy PID - zastávka autobusu přímo u školy

- v přihlášce žádáme o uvedení adresy zákonného zástupce pro doručování písemností z přijímacího řízení
- termín 1. kola přijímacího řízení je stanoven v souladu s platnými předpisy na 22. dubna 2015
Z rozhodnutí ředitelky školy se přijímací zkoušky
N E K O N A J Í
- Pořadí uchazečů, (přehled přijatých a nepřijatých) bude zveřejněno na webových stránkách školy a na úřední desce v budově školy po stanoveném termínu příslušného kola přijímacího řízení, tj. po 22. dubnu 2015
Tyto informace jsou zveřejňovány pod registračními čísly. Registrační číslo bude uvedeno v oznámení o obdržení přihlášky, které škola zasílá po uzavření přihlášek pro 1. kolo, tj. po 15. březnu 2015.
Žáci se budou posuzovat individuálně, zákonný zástupce škole předá lékařské doporučení a doporučení pedagogicko psychologického poradenského zařízení.
PŘIHLÁŠKY PRO 1. KOLO UCHAZEČI DORUČÍ NA POŠTOVNÍ ADRESU ŠKOLY NEJPOZDĚJI DO 15. 3. 2015.

Více informací získáte na:
tel. 321 622 300, zsaprsceskybrod@seznam.cz

MASOPUSTNÍ PRŮVOD 17. ÚNORA 2015

12. února 2015 v 9:36
Vážení a milí přátelé, děti, rodiče, prarodiče, kamarádi, Českobroďáci!
Dovolte, abychom Vás všechny pozvali na

4. MASOPUSTNÍ PRŮVOD MĚSTEM,

který projde Českým Brodem v úterý 17. ÚNORA 2015
Program
9,30 ŘAZENÍ PRŮVODU U ŠKOLY
9,45 - 11,15 MASOPUSTNÍ PRŮVOD MASEK MĚSTEM S NĚKOLIKA ZASTAVENÍMI
(PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA PRŮVODU ULICEMI ŽITOMÍŘSKÁ, KOMENSKÉHO, TYRŠOVA, HUSOVO NÁM./MěÚ/, NÁM. ARNOŠTA Z PARDUBIC, TYRŠOVA, KOLLÁROVA /MŠ/ , MASARYKOVA, VÍTĚZNÁ, ŽITOMÍŘSKÁ /PENZION ANNA/, ŽITOMÍŘSKÁ 1359 /NÁDVOŘÍ ŠKOLY/
PODTRŽENÉ=PLÁNOVANÁ ZASTAVENÍ - DLE DOHODY SE RÁDI ZASTAVÍME I JINDE PO TRASE
11,45 - 12,30 MASOPUSTNÍ KARNEVAL V TĚLOCVIČNĚ NAŠÍ ŠKOLY NEJEN PRO ŽÁKY ŠKOLY, ALE I PRO PŘÍCHOZÍ
12,30 - 12,45 ROZLOUČENÍ S BASOU, UKONČENÍ MASOPUSTU
Všichni jste srdečně zváni do průvodu s maskami, nebo se přijďte na náš průvod jen tak podívat