Leden 2015

POPTÁVKA - UČITEL, PEDAGOGICKÝ ASISTENT

14. ledna 2015 v 14:30
ZÁKLADNÍ ŠKOLA A PRAKTICKÁ ŠKOLA, ČESKÝ BROD, ŽITOMÍŘSKÁ 1359
VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA MÍSTO
  • PEDAGOGICKÝ ASISTENT/ASISTENTKÁ KE ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNĚNÉMU DÍTĚTI
  • UČITEL/KA - S APROBACÍ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA-UČITELSTVÍ
Požadavky:
- pedagogické vzdělání (SŠ), popř. kurz pro asistenty pedagoga - asistent pedagoga
- pedagogické vzdělaní (VŠ) Speciální pedagogika - učitelství - ucitel/ka

- vítaná je pedagogická praxe nebo jiná zkušenost práce se zdravotně znevýhodněnými dětmi
- zájem o práci s dětmi se zdravotním postižením
- zdravotní způsobilost
- morální a osobnostní předpoklady
- další odborné specializace vítány
Nabídky se strukturovaným životopisem, kontaktními údaji a krátkým motivačním dopisem zasílejte na zsaprsceskybrod@seznam.cz

PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ - SŠ - 1. KOLO - přihlášky do 15. 3. 2015

7. ledna 2015 v 23:09
VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍ ŠKOLY - 1. KOLO
Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359
přijímá pro školní rok 2015/2016 do střední školy absolventy
- základních škol
- základních škol praktických
- základních škol speciálních

ke studiu STŘEDNÍ ŠKOLY - Praktické školy dvouleté
obor vzdělávání denního studia: 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá

- přijímáni mohou být i žáci končící školní docházku v nižších ročnících s ukončenou povinnou školní docházkou

- bezbariérová škola je vybavena řemeslnickými dílnami, keramickou dílnou, počítačovou učebnou, tělocvičnou, stimulační a relaxační místností (Snoezelen), školním hřištěm se zahradou, pozemkem pro pěstitelství se skleníkem

- po ukončení studia mohou žáci najít uplatnění v sociálních a stravovacích službách, ve zdravotnictví, v zemědělství

- do školy je velmi dobrá dostupnost vlakem (směr Kolín, Praha), autobusy PID - zastávka autobusu přímo u školy

- v přihlášce žádáme o uvedení adresy zákonného zástupce pro doručování písemností z přijímacího řízení
- termín 1. kola přijímacího řízení je stanoven v souladu s platnými předpisy na 22. dubna 2015
Z rozhodnutí ředitelky školy se přijímací zkoušky
N E K O N A J Í
- Pořadí uchazečů, (přehled přijatých a nepřijatých) bude zveřejněno na webových stránkách školy a na úřední desce v budově školy po stanoveném termínu příslušného kola přijímacího řízení, tj. po 22. dubnu 2015
Tyto informace jsou zveřejňovány pod registračními čísly. Registrační číslo bude uvedeno v oznámení o obdržení přihlášky, které škola zasílá po uzavření přihlášek pro 1. kolo, tj. po 15. březnu 2015.
Žáci se budou posuzovat individuálně, zákonný zástupce škole předá lékařské doporučení a doporučení pedagogicko psychologického poradenského zařízení.
PŘIHLÁŠKY PRO 1. KOLO UCHAZEČI DORUČÍ NA POŠTOVNÍ ADRESU ŠKOLY NEJPOZDĚJI DO 15. 3. 2015.

Více informací získáte na:
tel. 321 622 300, zsaprsceskybrod@seznam.cz

10.- 11. 2. 2015 Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2015/2016

7. ledna 2015 v 23:01
Zápis do prvních ročníků základní školy a základní školy speciální
pro školní rok 2015/2016 proběhne ve dnech
Úterý 10. 2. 2015 9 - 14 hod
Středa 11.2. 2015 9 - 14 hod
v budově Základní školy a Praktické školy, Žitomířská 1359, Český Brod
(budova školy za Penzionem Anna)

Doklady k zápisu:
rodný list dítěte
občanský průkaz zákonného zástupce
doporučení poradenského zařízení nebo pediatra
(pokud již máte)