Září 2014

Projekt OP VK "Radosti a strasti základních škol ORP Český Brod"

18. září 2014 v 0:53

Projekt je ve škole realizován v období červen 2014 až červen 2015 a je zaměřen zejména na metodickou pomoc pedagogickým pracovníkům, kteří ve škole pracují se žáky ohroženými školním neúspěchem.