Květen 2014


Seznam přijatých uchazečů ve 2. kole přijímacího řízení do střední školy PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

29. května 2014 v 20:57

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

DENNÍ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ
Uchazeči jsou uvedeni pod číselnými kódy, které mají přidělené ředitelstvím školy a obdrželi je dopisem o průběhu přijímacího řízení zaslaným na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu
VOLNÁ MÍSTA PRO 2. KOLO - 1
PŘIJATÍ ŽÁCI - 1
ŘZŠ28/2014/03
NEPŘIJATÍ ŽÁCI - 0

ŠKOLA MÁ K DNEŠNÍMU DNI NAPLNĚNOUT KAPACITU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015, NEBUDE JIŽ PROTO VYHLAŠOVAT DALŠÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání - lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.
U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech odevzdat za uchazeče zápisový lístek ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Přijďte navštívit náš stánek na Keramickém dnu v Kostelci n Č. Lesy

14. května 2014 v 22:28
Srdečně Vás zveme poslední květnovou sobotu (31. 5. 2014) do zahrady kavárny Modrých dveří v Kostelci nad Černými Lesy, kde se v rámci Keramického dne bude konat již potřetí

Trh chráněných dílen.

Navštívit budete moci poprvé na této akci také stánek s výrobky našich žáků!


Budete si moci zde vybrat výrobky nejen z keramiky, ale také šperky, výrobky z textilu, pedigu a jiných přírodních materiálů, vosku, papíru, ozdoby a potřeby pro domácnost, a to nejen u nás, ale také u stánků našich přátel z jiných škol a chráněných dílen. Koupí těchto výrobků podpoříte handicapované klienty chráněných dílen a pomůžete eliminovat riziko jejich dalšího sociálního vyloučení.