Duben 2014

9. 5. 2014 - VYHLÁŠENÍ VOLNÉHO DNE A 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍ ŠKOLY - PRAKTICKÉ ŠKOLY DVOULETÉ

24. dubna 2014 v 23:33
ZE ZÁVAŽNÝCH PROVOZNÍCH DŮVODŮ VYHLÁSILA ŘEDITELKA ŠKOLY
NA PÁTEK 9. KVĚTNA 2014
PRO VŠECHNY ŽÁKY ŠKOLY ŘEDITELSKÉ VOLNO
Z důvodu nezájmu zákonných zástupců je uzavřena v tento den i školní družina.
Provoz školy bude opět zahájen v pondělí 12. 5. 2014.

Ředitelka Základní školy a Praktické školy, Český Brod, Žitomířská 1359

vyhlašuje

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2014/2015

ke studiu STŘEDNÍ ŠKOLY - PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ
obor vzdělávání denního studia: 78-62-C/02 - Praktická škola dvouletá

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY PRO 2. KOLO - 9. KVĚTEN 2014

Počet volných míst pro 2. kolo - 1 VOLNÉ MÍSTO
Přijímáni mohou být žáci
- základních škol praktických
- základních škol speciálních
- přijímáni mohou být i žáci končící školní docházku v nižších ročnících

Bezbariérová škola je vybavena řemeslnickými dílnami, keramickou dílnou, počítačovou učebnou, tělocvičnou, stimulační a relaxační místností (Snoezelen), školním hřištěm se zahradou, pozemkem a skleníkem pro pěstitelství

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 - 2015 - 1. KOLO

24. dubna 2014 v 23:30

Výsledky přijímacího řízení do SŠ

Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení do střední školy PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ
DENNÍ FORMA V ZDĚLÁVÁNÍ
Uchazeči jsou uvedeni pod číselnými kódy, které mají přidělené ředitelstvím školy a obdrželi je dopisem o průběhu přijímacího řízení zaslaným na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu
VOLNÁ MÍSTA PRO 1. KOLO - 3
PŘIJATÍ ŽÁCI - 2
ŘZŠ28/2014/1
ŘZŠ28/2014/2
NEPŘIJATÍ ŽÁCI - 0
Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání - lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.
U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech odevzdat za uchazeče zápisový lístek ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

POZVÁNKA - VELIKONOČNÍ VÝSTAVA

7. dubna 2014 v 23:45

SRDEČNĚ VÁS ZVEME

NA

VELIKONOČNÍ VÝSTAVU

VE DNECH 9. - 11. DUBNA 2014

V DOBĚ OD 8,30 DO 15 HOD

VÝSTAVA SE KONÁ V BUDOVĚ ŠKOLY