Duben 2013

Výsledky přijímacího řízení do SŠ

17. dubna 2013 v 7:00
Seznam přijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení do střední školy PRO ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ
DENNÍ FORMA V ZDĚLÁVÁNÍ

Uchazeči jsou uvedeni pod číselnými kódy, které mají přidělené ředitelstvím školy a obdrželi je dopisem o průběhu přijímacího řízení zaslaným na adresu uvedenou v přihlášce ke studiu

PŘIJATÍ ŽÁCI
- 58/2013/1
- 58/2013/2
- 58/2013/3
- 58/2013/4
- 58/2013/5
- 58/2013/6

Svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání - lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává.
U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech odevzdat za uchazeče zápisový lístek ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

16. dubna 2013 v 8:41
Ve středu 17. dubna 2013 se od 15 do 15,30 hod konají TŘÍDNÍ SCHŮZKY - informace o prospěchu a chování žáků za 3. čtvrtletí školního roku 2012/2013