Duben 2012

Nová školská rada

2. dubna 2012 v 19:34
Složení školské rady od 17.3.2012

Zástupce pedagogických pracovníků - Hana Kubálová (učitelka)
Zástupce zákonných zástupců žáků - Eva Štěpánková (maminka žáka 2. ročníku ZŠ)
Zástupce zřizovatele - Bc. Jakub Nekolný (starosta města Český Brod)

16.4.2012 proběhla ustavující schůze školské rady, kde byla zvolena předsedkyní školské rady paní Eva Štěpánková, byl schválen plán činnosti ŠR, byly projednány a schváleny základní dokumenty školy a byl projednán rozpočet školy na rok 2012