VYHLÁŠENÍ 3. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ SŠ

17. května 2018 v 0:26
Ředitelka Základní školy a Praktické školy, Český Brod, Žitomířská 1359

vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení ke studiu

STŘEDNÍ ŠKOLY pro školní rok 2018/2019
OBORY STUDIA:
- PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ obor vzdělávání denního studia: 78-62-C/01 - Praktická škola jednoletá
- PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ obor vzdělávání denního studia: 78-62-C/02 - Praktická škola dvouletá

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY PRO 3. KOLO - 31. KVĚTEN 2018

Počet volných míst pro 2. kolo:
PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ - 1 VOLNÉ MÍSTO
PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ - 2 VOLNÁ MÍSTA

Přijímáni mohou být žáci se zdravotním postižením s ukončenou povinnou školní docházkou
se středně těžkým a těžkým mentálním postižením,
souběžným postižením více vadami,
žáci s autismem

Přijímáni mohou být i žáci končící školní docházku v nižších ročnících

NABÍZÍME:
Bezbariérovou školu vybavenou řemeslnickými dílnami, keramickou dílnou, počítačovou učebnou, tělocvičnou, stimulační a relaxační místností (Snoezelen), školním hřištěm se zahradou, pozemkem a skleníkem pro pěstitelství.
Speciálně pedagogickou péči, podpůrná opatření jsou u nás samozřejmostí, vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, podporu vzdělávání žáků asistentem pedagoga ve třídě
Řadu mimotřídních a mimoškolních aktivit

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - SŠ - 2. KOLO

17. května 2018 v 0:22
Výsledky přijímacího řízení do SŠ pro školní rok 2018/2019 - 2 KOLO
seznam přijatých uchazečů
- Praktická škola jednoleté -78-62-C/01
0127/2018/ZSZKO
0126/2018/ZSZKO
Praktická škola dvouleté -78-62-C/02
0116/2018/ZSZKO
Přijatý uchazeč (zákonný zastupce uchazeče) je povinen doručit na adresu školy vyplněný zápisový lístek nejpozději do 10 dnů od oznámení výsledků přijímacího řízení.
 


14.- 15. 5. 2018 - Zápis do přípravné třídy

14. května 2018 v 5:53
zápis do přípravné třídy pro školní rok 2018 - 2019 se koná v pondělí 14.5.2018 a v úterý 15.5.2018 v době od 9 do 14 hodin.

Zapsány mohou být děti, kterým byl pro školní rok 2018-2019 udělen odklad povinné skončí docházky,

Zápis se uskuteční v budově Základní školy a Praktické školy, Žitomířská 1359, Český Brod -za penzionem Anna.

Docházka do přípravné třídy nahrazuje docházku do mateřské školy. - Nejedná se o speciální školu!

Po absolvování přípravné třídy děti odcházejí k zápisu do kterékoliv běžné základní školy.

V případě, že Vám termín zápisu nevyhovuje, dohodněte si jiný termín zápisu telefonicky
na tel. 321 622 300.

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ ZÁPISU DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

25. dubna 2018 v 23:03
K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ BYLY PŘIJATY DĚTI POD NÍŽE UVEDENÝMI KÓDY:
2018/2019/01
2018/2019/02
2018/2019/03

VYJLÁŠENÍ VOLNÉHO DNE - 30. 4. 2018

25. dubna 2018 v 22:59
ZE ZÁVAŽNÝCH PROVOZNÍCH DŮVODŮ VYHLÁSILA ŘEDITELKA ŠKOLY
NA PONDĚLÍ 30. DUBNA 2018
PRO VŠECHNY ŽÁKY ŠKOLY ŘEDITELSKÉ VOLNO
Z důvodu nezájmu zákonných zástupců je uzavřena v tento den i školní družina.
Provoz školy bude opět zahájen v pondělí 2. 5. 2018.

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ SŠ

25. dubna 2018 v 22:57
Ředitelka Základní školy a Praktické školy, Český Brod, Žitomířská 1359
vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ke studiu STŘEDNÍ ŠKOLY pro školní rok 2018/2019

OBORY STUDIA:
- PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ
obor vzdělávání denního studia: 78-62-C/01 - Praktická škola jednoletá
- PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ
obor vzdělávání denního studia: 78-62-C/02 - Praktická škola dvouletá

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY PRO 2. KOLO - 10. KVĚTEN 2018

Počet volných míst pro 2. kolo:
  • PRAKTICKÁ ŠKOLA JEDNOLETÁ - 3 VOLNÁ MÍSTA
  • PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ - 4 VOLNÁ MÍSTA
Přijímáni mohou být žáci se zdravotním postižením s ukončenou povinnou školní docházkou se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, žáci s autismem
- přijímáni mohou být i žáci končící školní docházku v nižších ročnících

NABÍZÍME:
  • Bezbariérovou školu vybavenou řemeslnickými dílnami, keramickou dílnou, počítačovou učebnou, tělocvičnou, stimulační a relaxační místností (Snoezelen), školním hřištěm se zahradou, pozemkem a skleníkem pro pěstitelství.
  • Speciálně pedagogickou péči, podpůrná opatření jsou u nás samozřejmostí, vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, podporu vzdělávání žáků asistentem pedagoga ve třídě
  • Řadu mimotřídních a mimoškolních aktivit

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - SŠ - 1. KOLO

25. dubna 2018 v 22:54
Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019

seznam přijatých uchazečů do Praktické školy jednoleté -78-62-C/01
0104/2018/ZSZKO

Přijatý uchazeč (zákonný zastupce uchazeče) je povinen doručit na adresu školy vyplněný zápisový lístek nejpozději do 10 dnů od oznámení výsledků přijímacího řízení.

MÁME NOVÉ LOGO ŠKOLY!!!

14. března 2018 v 0:33
Po hlasování všech žáků i zaměstnanců školy zvítězilo logo představující naší školu jako zastřešené místo plné slunce, pohody a optimistické nálady pro všechny, kteří do naší školy přijdou.

17. 4. 2018 - Zápis do 1. ročníku základní školy a základní školy speciální

14. března 2018 v 0:24
Zápis dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
do 1. ročníku základní školy, základní školy speciální
pro školní rok 2018/2019 proběhne v
úterý 17 4. 2018 od 9 do 14 hod
v budově Základní školy a Praktické školy, Žitomířská 1359, Český Brod
(budova školy za Penzionem Anna)
Pokud Vám termín zápisu nevyhovuje, zastavte se ve škole po předchozí telefonické dohodě na te. čísle 321 622 300 během měsíce dubna 2018.

Doklady potřebné k zápisu:
  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • dooručení poradenského zařízení
  • doporučení pediatra


Kam dál